search

Kun olen itse sanonut Jumalalle: ”tässä olen, lähetä minut, olen käytettävissäsi”, se on johtanut minut huikean tapahtumarikkaaseen ja mielenkiintoiseen elämään – seikkailuun yhdessä Jumalan kanssa. Siksi tämän palveluni nimenä on Hineni. Haluan valmentaa muitakin samanlaiseen täysipainoiseen elämään Jeesuksen kanssa Pyhän Hengen johdossa. Haluan opastaa muitakin löytämään elämänsä tarkoituksen ja päämäärän sekä auttaa jokaista matkalla sitä kohti.

Hineni on hepreankielinen sana ja tarkoittaa ”tässä olen”. Sana on erittäin dynaaminen, joka kurkottaa eteenpäin, toimintaan. Sensisällön voisi kiteyttää näin: Sydän ottaa aktiivisesti vastaan ja antautuu kuuliaisuuteen.

Kun sanomme Jumalalle ”Hineni”, niin silloin meille ei jää mitään tekosyytä ettemmekö etenisi Jumalan suunnitelmissa. Rakastamme ja kunnioitamme Kaikkivaltiasta Jumalaamme, Jeesusta Kristusta sekä Pyhää Henkeä ja haluamme täyttää Hänen tahtonsa. Haluamme myös sanoa Hänelle Hineni ja olla valmiina etenemään kuuliaisuudessa ja luottamuksessa. Hän varustaa meidät ja Hän lähettää meidät kohti Hänen meille antamaa päämäärää.

Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensaassa, joka ei kuitenkaan kulunut.

2.Moos.3:4
”Kun Herra näki, että Mooses poikkesi katsomaan, hän huusi Moosekselle pensaasta: ’Mooses, Mooses!’ Mooses vastasi: ’Tässä olen.’” (hineni).

Mooses sai Jumalalta lyhyen tähtäimen ohjeen ottaa kengät pois jalasta, sekä pitemmän ajan ohjeen (tehtävän annon) viedä Israelin kansa vankeudesta vapauteen.

Profeetta Jesaja sanoi myös Jumalalle ”hineni”!

Jes.6:8
”Sitten kuulin Herran äänen sanovan: ’Kenet minä lähetän? Kuka lähtee meidän puolestamme?’ Minä sanoin: ’Tässä minä olen, lähetä minut’” (hineni).