Heprealainen vuosi 5779

Sain käydä jälleen hengellisen isäni Chuck Piercen luona Dallasissa, Texasissa. Hänen Apostolisessa Keskuksessaan, Glory of Zionissa, oli kaksi päivää meille apostolisesti hänen kanssaan linjautuneille. Tapasin tuttuja ympäri maailmaa ja tutustuin myös uusiin ihmisiin. Sitten olin mukana ”Head of the year 5779” konferenssissa, jossa uudelle vuodelle profetoitiin, julistettiin asioita Pyhässä Hengessä, Jeesuksen nimessä ja Isän suuressa rakkaudessa. Tässä maistiaisia vuodelle, joka meidän kalenterissamme alkoi 10.9.18.

 

Elämme hengellisesti Jumalan aikataulussa

Jumala toimii Hänen ajassaan ja ajanjaksoissaan. Jokainen Jumalan ajanjakso on erilainen. Saarnaaja 3:1-8 kertoo luettelon muodossa kuinka kaikella on Jumalan määräämä aika. Jos teemme samoja asioita samoilla tavoilla jokaisessa ajanjaksossa, saatamme menettää Jumalan siunauksien parhaimman osan. Jokaisessa ajanjaksossa meidän tulisi erottaa mitä Jumala on tekemässä ja mitä Hän odottaa meiltä. Kuinka sitten voimme tietää Jumalan ajanjaksot?

Aam 3:7 ”Sillä Herra, Herra ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille.”

Jumala antaa aina profeetallista ilmestystä paljastaen mitä Hän on tekemässä kullakin hetkellä. Kun otamme vastaan profetian ilmoituksen, voimme ymmärtää ajat ja menestyä tekemisissämme jokaisessa ajanjaksossa. Jumala antaa ilmestystä monin eri tavoin: profeetallisina rhema -sanoina kansalleen profeettojen kautta, profetioina, kielten selittämisenä sekä ilmestyksenä Hänen kalenteristaan.

Heprea on ainutlaatuinen kieli. Sen jokainen numero on myös kirjain. Kirjoitetussa hepreassa jokainen kirjain on kuin piirretty kuva. Heprealaisen ikiaikaisen käsityksen mukaan jokaisessa kirjaimessa, siis pienessä kuvassa, on sisään rakennettuna Jumalan antamaa ilmestystä.

 

Vuosikymmen  5770 – 5779

70:n kirjainmerkki on ”ayin”, joka merkitsee silmän eli näkökyvyn vuosikymmentä. Jumala haluaa meidän näkevän syvemmälle kuin koskaan ennen, asioiden taakse ja niiden juuriin. Tämä on myös enkeleiden aktiviteetin lisääntymisen ajanjakso. Tässä yhdistyy ymmärrys taistelusta ympäröivässä näkymättömässä maailmassa, niin että voimme elää uskon varmuudessa Jumalan ja Hänen sotajoukkojensa jo saavuttamasta voitosta.

70 on myös vankeuden loppumisen (Jer. 29:10,11) ja täyden vapautumisen luku. Jumala haluaa vapauttaa meidät jokaisen kaikista kahleista jotka etenemistämme vielä pidättävät. 70 on myös voimaantumisen ja palvelutehtävään vapautumisen luku. 4. Ms 11:24,25 Mooksen henkeä vuodatettiin 70 vanhimpaan ja nämä profetoivat. Luuk 10 Jeesus lähetti 70 opetuslastaan parantamaan, vapauttamaan ja julistamaan Jumalan voimassa. Nyt on aika vastaanottaa hengen voima liikkua eteenpäin – tulet näkemään ihmeitä ja merkkejä. Pyhän Hengen voimaa vuodastetaan tänä vuonna runsaasti janoisiin sydämiin.

Tämän vuoden viimeisen numeron, 9:n, kirjain on ”tet”. Sen kirjoitusmerkki on kuva kohdusta, viinileilistä sekä käärmeestä ”Tet” sanoja ovat hyvä, puhdas, puhdistettu ja sädehtivä. Mutta myös likainen, tahrainen ja saastainen ovat ”tet” -sanoja. Nyt on vahvan erottamisen aika, koska käärme (sielunvihollinen) yrittää jokaisen oven takana pelotella ja valehdella. Olemme kuitenkin voittajan puolella ja Jumala on antanut meille jokaiselle kyvyn tunnistaa Jumala ja Hänen tahtonsa. Nyt on tärkeää oppia Sanaan perustuen ja Pyhässä Hengessä erottamaan hyvän ja pahan sekä puhtaan ja saastaisen välillä.

 

Numeron 9 kirjoitusmerkin kuvaus kohdusta

Vuosi 5778 oli uusien asioiden alkuunsaattamista, kasvamista ja kehittymistä salassa, kuin kohdussa odotusaikaa viettäen. Tämä vuosi 5779 on syntymisen aikaa. Aiemmin salassa valmistetut asiat alkavat syntymään. Saamme nähdä, kuinka rukoilemamme sydämen unelmat alkavat toteutua. Toivotetaan tervetulleeksi se, mitä Jumala on synnyttämässä elämiimme seuraavan vuoden aikana ja aletaan toimia sen mukaan.

Room 8:19 ”Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä.” 

Tämä on myös Jumalan hyvyyden vuosi, Hän on hyvä ja Hänen armonsa pysyy iankakkisesti! Niin yhdeksän armolahjaa kuin yhdeksän Hengen hedelmän osaakin vahvistuvat ja tulevat todellisemmaksi kasvaessamme hengelliseen aikuisuuteen.

 

Numeron 9 kirjoitusmerkin kuvaus viinileilistä

On uuden viinileilin valmistumisen ja uuden viinin vuodattamisen. Uusi viini vuodatetaan uusiin joustaviin leileihin, joten ne valmistuvat ensin, ja sitten niihin Jumala vuodattaa uuden viininsä. Uuden viinin aika on Taivaan kirkkauden aikaa, ja me olemme kirkkauden kantajia.

Jes.60:1-3 !”Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylläsi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herran irkkaus, sinun ylläsi näkyy Hänen kunniansa.” 

Sana opettaa seurakunnan, joka on se uusi viinileili, viisiosaisesta palvelulahjasta. Nyt uusi viinileili on alkanut uudelleen muotoutua. Apostolisia keskuksia on istutettu kaikkialle maailmaan ja niitä on vielä lisää tulossa, kuin kohdussa rakentumassa. Tänä vuonna niidenkin olisi aika manifestoitua esiin. 

Seurakunta on Kristuksen ruumis, joka rakennetaan, mutta miten?

Ef 4:11,12 ”Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.

Uudesta Testamentista löytyvässä alkuperäisessä seurakuntamallissa, toimivat nämä viisi elementtiä:

-Apostoli: järjestyksen tuoja, eteenpäin menon mahdollistaja, uusien asioiden perustaja, lähettäjä

-Profeetta: Jumalan ohjeiden esiintuoja, suunnan näyttäjä, tulevan visioija

-Evankelista: pelastussanoman viejä, parantaja, operoi ihmeissä, merkeissä ja Jumalan tulen voimassa

-Paimen: huolehtija, välittävä ja lohduttava yhteyden luoja ja ylläpitäjä

-Opettaja: Sanan ohjeiden julistaja, neuvoja, ilmestystiedon kaikkien ymmärrettäväksi tekijä

 

Kun seurakunta on tällainen viinileili, niin pyhät ovat varustettuja, seurakunta on rakennettu ja kasvaa hengelliseen aikuisuuteen ja Kristuksen täyteyteen. Kaikkia näitä tarvitaan koko uuden viinin kestävän leilin valmistumiseksi. Kuitenkin vain yksi palvelulahja omaa kyvyn perustaa ja aloittaa rakentuminen uudeksi viinileiliksi, Jumalan erityinen lahja seurakunnalle, nimittäin apostoli. 

Uusi viini vuodatetaan uuteen viinileiliin – seurakuntaan, joka on Kristuskalliolla ja rakentuu apostolis-profeetallisen perustuksen päälle, evankelistojen, paimenten ja opettajien vahvistaessa sen tehtävää tehdä pyhät valmiiksi palvelutyöhön.

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.