Profeetallinen sana 13.7.2022

PROFEETALLINEN SANA TÄLLE AJANJAKSOLLE: 13.heinäkuuta 2022

Jäännöksen kokoaminen on käynnissä. Jäännöksen, joka seisoo loppuun asti kokosydämisesti ilman kompromisseja. Sille on tulossa syvempi kirkkauden taso ja jäännös tulee myöhemmin moninkertaistumaan.

Perjantaina 8.7 Alttari -kokoontumisen alkurukouksessa Jumala näytti kuvaa Danielin ystävistä, Juudan miehistä Sadrakista, Meesakista ja Abed-Negosta.

Nebukadnessar oli rakennuttanut kultaisen ison patsaan (30 metriä korkea ja 3 metriä leveä). Patsas oli todennäköisesti Nebukadnessarin omaksi kunniaksi, itsensä korottamiseksi. Patsaan vihkiäistilaisuuteen oli kutsuttu runsaasti korkea-arvoisia ihmisiä. Nebukadnessar halusi tuoda kaikki yhteen edellyttäen, että jokainen kumartaisi patsasta eli epäjumalaa. Hän oli todellisuudessa synnyttämässä uutta uskontoa. Antikristuksen tulemisessa näemme samankaltaisuutta. Nebukadnessarin patsaan rakentamisessa ja Antikristuksen nousussa, molemmissa tapauksissa halutaan palvontaa, joka kuuluu ainoastaan Kaikkivaltiaalle Jumalallemme. Nebukadnessar ei antanut vapautta valita, vaan jokaisen oli pakko kumartaa. Kapinasta kuningasta kohtaan seurasi kuolema.

Oli kuitenkin nuo Juudan miehet, Danielin kaverit, jotka eivät kumartaneet epäjumalanpatsasta. He eivät voinet toimia vakaumustaan vastaan. Eivät voineet rikkoa 1. käskyä, rakastaa Jumalaa eikä pitää muita jumalia, vaan valitsivat kohdata tulisen pätsin. Toverukset eivät sanoneet olevansa kuuliaisia Jumalalle siitä syystä, että Hänellä on valta pelastaa heidät tulisesta uunistakin, vaan seurasivat Jumalaa, koska Jumala on Jumala. Ihmisen ei ole hyvä nousta Jumalan ilmoitettua tahtoa vastaan.

Vihainen Nebukadnessar antoi käskyn kuumentaa pätsi seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Tuli tappoi Juudan miesten saattajat, kun he veivät Danielin kaverit pätsiin.

Sitten alkoi tapahtua ihmeitä. Kuningas näki neljän miehen liikkuvan pätisssä. Hän oli täysin ihmeissään. Tunnisti neljännen jotenkin jumalolennoksi. Kutsui heidät pois tulesta ja kolme kaverusta tuli ulos. Heidän partansa ja hiuksensa eivät olleet kärventyneet eivätkö heidän vaatteensa vahingoittuneet, eikä heistä lähtenyt edes tulen käryä. Tämä käänsi Nebukadnessarin sydämen ympäri ja ymmärrys todellisesta Jumalasta aukeni. Kuningas antoi käskyn kansalleen; Juudan miehet antoivat mieluummin ruumiinsa alttiiksi kuin palvelivat ja kumarsivat muuta jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Ei ole muuta Jumalaa, joka voisi pelastaa niin kuin tämä.

Jumala etsii jäännöstä, niin kuin olivat nuo Danielin kaverit. Ei kompromisseja, vaan kokosydäminen Jumalan seuraaminen. Jumala vahvistaa ja antaa syvemmän kirkkauden tason todelliselle jäännökselle.

On erottelun aika, niin kuin aikoinaan puimatantereella eroteltiin jyvät akanoista. Pidetään sydämemme avoinna Jumalan läsnäololle ja ohjaukselle. Annetaan Jeesukselle joka tilanteessa suurin ja ensimmäinen paikka. Pidetään huoli omasta sielustamme.

Kun pidämme Jumalan tulta yllä omassa sydämessämme, niin kaikki ympärillä olevat näkevät sen ja turvaavat myös Jeesukseen. Meidän asenteellamme ja kokosydämisyydellä muutamme kaikkea ympärillämme, missä olemme ja kuljemmekin. Niin perhetasolla kuin valtiollisella hallinnon tasolla. Me vaikutamme, niin kuin kolme Juudan miestä vaikuttivat ja kuninkaan sydän muuttui.

Kaikkivaltias Jumala, kirkkauden Herra, ikuinen Isä, tahdomme valita Sinut ja tahtosi joka tilanteessa. Pyhä Henki auta meitä. Tahdomme valita rakastaa ja puhua elämää ympärillemme. Tahdomme hyljätä synnin ja epäjumalan palvonnan. Tahdomme nähdä Suomen puhdistuvan ja kääntyvän Sinun puoleesi. Isä, aloita minusta / meistä. Haluamme olla kokosydäminen ja kompromissiton jäännös. Odotamme kirkkauden syvempää tuntemista niin kuin Uuden Testamentin ensimmäinen jäännös yläsalissa Uuden Liiton ensimmäisellä alttarilla odotti (Ap.t.2). Tule Herra Jeesus.

Asetukset ja julistukset

ASETUS, PÄÄTÖS, SÄÄDÖS, MÄÄRÄYS

Ps.2:7

”Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt.” RK

”Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt.” 33/38

”Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt.” -92

”I will declare the decree of the Lord.” AMP

”I will declare the decree: Th Lord has said to Me.”NKJV

DECREE, alkukielen mukaan = asetus, säädös, päätös, viranomaisen antama käsky, tuomioistuimen määräys tai tuomio.

DECLARE, alkukielen mukaan = kirjoittaa ylös, luetella, kertoa uudelleen, julistaa, puhua, tuoda esiin, näyttää

(Tutkin alkukielen sanoja Strong: Concordancesta, jota lämpimästi suosittelen käytetäväksi tutkiessamme Sanaa.)

Jumala on aina julistanut asioita (määrännyt, tuonut päätöksiä julki). Koko Raamatun läpi näemme, kuinka Jumala on paljastanut itseään ja teitään erilaisten äänien kautta, jotka kantavat Hänen Sanaansa ja Hänen julistuksiaa – Aabraham, Mooses, Profeetat ja kaiken huipuksi Hänen Poikansa ja NYT seurakunta.

Jesaja 22:22 puhuu Daavidin avaimesta, joka sulkee ja avaa. Avain on Raamatussa symbolina Jumalan antamasta julistuksesta. Niin kuin avain, julistuksetkin ovat välineitä auktoriteetille avata ja sulkea paikkoa, hallita, suojella rajoja, vapauttaa oikeudenmukaisuutta, lisätä tai rajoittaa pääsyä.

Dutch Sheets: kirjassaan AUTHORITY IN PRAEYR kirjoittaa Jumalan seurakunnan, Ekklesian, asemasta, ja sen toiminnasta, kun käytetään Jumalan kuningaskunnan avaimia: ”Tässä ensimmäisessä julistuksessa seurakunnasta Jeesus sanoo, että Kuningaskunnan hallintoa maanpäällä (säännöt, asetukset ja neuvot) ei helvetin portit voita. Tuolla julistuksella Jeesus antaa Ekklesialle ”avaimet” sekä huikean auktoriteetin, joka tuo järjestyksen ja voittoisan vaelluksen. Avaimet avaavat ja sulkevat sen mukaan, kuinka tulee menetellä ovien ja porttien kohdalla. Kristuksen seurakunnalla on avaimet (auktoriteetti) sulkea helvetin portteja (hallinnollisia) ja vapauttaa Taivaan valtakunnan portteja (hallinnollisia).”

Matt.16:18-19 ”Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelan portit sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa.” 

JULISTUS, TIEDOKSIANTO, ILMOITUS

MIKÄ ON asetusten / määräysten (DECREE) ja julistamisen (DECLAIRE) ERO?

Lainsäädännöllinen ASETUS ja MÄÄRÄYS omaa sellaisen luonteen, ettei meillä ole auktoriteettia julistaa sitä alueellisesti kaikkialla, joka paikassa. Tällainen asetus ja määräys on pätevä ainoastaan siellä, missä meillä on hallinnollinen auktorisoitu alue, eli meille on annettu alue hallittavaksi / johdettavaksi. Mitä suurempi on henkilölle annettu auktoriteetti, sitä laajempi on hänen toimivaltansa antaa määräys / asetus. Yksinkertaisesti voimme antaa asetuksen kaikkialle sinne, mihin meille on annettu auktoriteetti. Se toki alkaa meidän henkilökohtaisesta elämästämme ja perheestämme.

Yleisesti, meidän uskovina tulee julistaa ja ilmoittaa sitä, mitä Jumalan Sana on jo asettanut, tai julistaa sitä, minkä apostolit ja profeetat sekä muu viisitahoinen Kristuksen lahja on jo vapauttanut ja asettanut.

Kun asetamme Jumalan totuuksia tai julistamme näitä asetuksia Jumalan Sanan pohjalta, käytämme Jumalan antamia valtakunnan avaimia.

Matt.16:19 Kun näin teemme, toteutuu ”Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa.”

Tämä puhuu meille elämää ja liikkumista Jumalan NYT hetkessä, siinä samassa hetkessä, jossa Jumala on vaikuttamassa täällä meidän keskellämme, meidän ajassamme.

Matt.6:10 ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.”

  • Hyvä esimerkki julistuksesta. Alkukielessä tuo edellinen on käskymuodossa: Tule valtakunta ja tapahdu tahtosi. Tällainen yhteinen julistus saa meidät linjautumaan Taivaan mukaan, tunnustaen, että Jumalan tahto on korkein mahdollinen tahto.
  • Kuningaskunnan julistukset alkavat ja loppuvat Jumalan sydämen ja mielen mukaan. Hän puhuu AINA ensin ja me JULISTAMME sitä mitä Hän on puhunut. Jumala asettaa ja me julistamme.
  • OLEN JUMALAN KANSSA SAMAA MIELTÄ, JA JULISTAN ETTÄ……

JULISTUKSIA ON ERITASOISIA JA TARKOITETTU ERILAISILLE IHMISILLE JA ERILAISILLE ALUEILLE:

Jokaisen uskovan henkilökohtaiset julistukset Jumalan Sanasta. Profeetallisia julistuksia heille itselleen, perheelle, lapsille tai fyysiseen olemukseen (mitä esimerkikisi henkilölle on profetoitu). Kaikki perustuu Jeesuksen täytettyyn työhön.

Yhteiset asetukset ja julistukset. Johtajille suuntautuvat julistukset, vaikuttavat tietyille alueille esimerkiksi seurakuntaan, kaupunkiin, maantieteelliseen alueeseen. Nämä perustuvat Raamatun Sanaan tai profetoituun sanaan.

Profeetalliset asetukset / määräykset sekä julistukset. Profeetalliset määräykset, liittyvät yleensä tulevaisuuteen ja paljastavat Jumalan tiettyjä asioita tai toimintoja tulevaksi. Jumalan suunnitelmat ja lupaukset toteutuvat, kun suuntaamme Hänen näyttämäänsä suuntaan. Profeetat tuovat esiin ja näyttävät suuntaa, että seurakunnasta nousisi yksi ääni ja se liikkuisi kuin Jer.1:10 ”Katso, minä olen tänä päivänä asettanut sinut kansojen ja valtakuntien yläpuolelle repimään ja hajottamaan, hävittämään ja tuhoamaan, rakentamaan ja istuttamaan.”

Meidän tulee kuunnella profeettoja ja ymmärtää mitä Pyhä Henki profeetallisesti seurakuntaan, sekä myös alueellemme julistaa. Meidän tulee reagoida tähän esirukoilemalla ja julistamalla kyseisiä asioita tapahtuvaksi.

Apostoliset määräykset ja julistukset. Todellisella apostolilla on poikkeuksellinen auktoriteetti Jumalan heille osottamalle alueelle. He ovat kutsuttu julistamaan ja etenemään voimallisesti Jumalan ohjeistuksen mukaan. Apostolinen palvonta! Profeetallinen palvonta apostolisin julistuksin.

Rhema julistukset eli profeetalliset julistukset ovat julistuksia Jumalan Sanasta, jonka perusteella Jumala avaa henkeemme NYT strategian. Profeetalliset julistukset tuovat meidän voidellun suumme kautta esiin Pyhän Hengen inspiroiman julkilausuman.

Jumala kutsuu ruumistaan, seurakuntaansa, nousemaan ja tuomaan esiin mitä Jumala on jo sanonut, profetoimaan mitä Hän on jo sanonut, julistamaan mitä Hän on jo ilmoittanut ja näkemään Jumalan tahdon ja Hänen Kuningaskuntansa voimaantumisen maan päällä.

On aika jokaiselle asialle / tarkoitukselle taivaan alla. On aika rukoilla uskon rukouksia. On aika taistella profeetallisen sanan kanssa. On aika tehdä vetoomuksia ja anoa. On aika tuoda esiin kutsu erottautumiseen. NYT on aika julistaa Jumalan totuuksia, jolloin Jumala demonstroi voimaa, kun totuudet vapautuvat Hengestämme sydämen uskon kautta. Julistus on tämän ajan juttu ja se tullaan uudelleen asettamaan toimimaan voimassaan.

Liian moni edelleen anoo Jumalalta, vaikka Hän on jo luvannut sen.

Jaak.5:16 ”Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan.”

Jaakob painottaa, että voimallinen / tehokas rukous tuottaa runsaasti voittoja. Eli rukoilkaamme luottaen, uskoen ja tehokkaasti, niin saamme rukousvastauksia. Tehoton ja voimaton rukous ei tuo hedelmää, emmekä näe rukousvastauksia.

Mitä on tehokas rukous? SE on oikea rukous oikeaan hetkeen. Niin kuin oikea golf maila oikeaan lyötiin ja oikeaan kohtaan tai oikea instrumentti oikeaan kohtaan kirurgisessa leikkauksessa. Tarvitsemme oikeanlaisen rukouksen oikeaan täsmäkohtaan.

Kerjääminen ja ”kaupan hierominen” eivät ole sitä, mitä Jumala etsii. Hän ilahtuu vanhurskaasta rukouksesta:

Sananl.15:8 ”Jumalattomien uhrit ovat Herralle iljetys, mutta oikeamielisten rukoukset ovat hänelle mieluisia”

Kerjääminen ja ”kaupan teko” – niissä ei ole toivoa.

Määräykset / asetukset ja julistus ovat uskontäyteisiä.

4.Moos.23:19-20 ”Ei Jumala ole ihminen, että hän valehtelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi? Puhuisiko hän jotakin eikä sitä toteuttaisi?Katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata. Herra on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa.”

Pyhä Henki kehoittaa: ”Olen kutsunut morsiantani nousemaan ja asettamaan uudelleen sen minkä olen jo sanonut, profetoimaan mitä ja julistamaan sen mitä olen jo ilmoittanut ja näkemään tahtoni rakentamaan Kuningaskuntaani maan päälle.”

Jumalan totuus on ikuinen ja ajaton. Hän ei ”keksi” uutta totuutta ajan kuluessa, vaan Hän avaa ymmärrystämme totuudesta syvemmälle kuin aikaisemmin, uudessa strategisessa ajassa.

Voimme uudelleen profetoida Raamatun ilmoituksen, kun Pyhä Henki niin johtaa.

MITÄ RAAMATTU SANOO ASETUKSISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ

Olet varmasti kuullut, kuinka Jumala puhui maailman olemaan. Oikeastaan Hän asetti ja määräsi maan olemaan. 1.Moos.1:3 ”Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus.” Silloin valkeus tuli.” Tämä on vallinainen käännös, kun todellisuus asiasta on, että Jumala sanoi ”VALO TULE” ja valo tuli. Jumala asetti / määräsi valon tulemaan todellisuuteen.

Jumala loi maailman määräyksellään. Herp.11:3 ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä.” Jumala määräsi ja asiat tapahtuivat. Aivan samoin Jumalan asetus on myös meidän julistuksessamme, se tuo Kuningaskuntaa keskellemme Hänen tahtonsa mukaan.

Jumala asetukset ja määräykset ovat Hänen tahtonsa. Jumalan asetukset eivät ole jotain hyssynhyssyn, vaan ne kantavat painoa / todellisuutta. Jo ennen maailman luomista Jumala teki asetuksia, joita Hän ei muuta. Vaikka Raamattu ei aina sano ”asetus tai määräys”, konsepti on kuitenkin se, että Jumala on asettanut asioita kuin Kuningaskunnan lakeja / asetuksia. Apostolit ja profeetat Raamatussa ovat kuin alleviivanneet tätä todellisuutta.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

  • Jes.14:26-27 ”Tämä on päätös, päätetty kaikesta maasta. Tämä on käsi, ojennettu kaikkien kansojen yli. Sillä Herra Sebaot on päättänyt – kuka sen tyhjäksi tekee? Hänen kätensä on ojennettu – kuka sen torjuu?”
  • Jes.46:9-10 ”Muistakaa entisiä tapahtumia ikiajoista asti: minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä on tuleva, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Näin sanon: Minun päätökseni pysyy. Kaiken, mitä tahdon, minä teen.”
  • Ef.1:11 ”Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan,”

Jumala ottaa asetuksensa vakavasti.

Voimme julistaa Jumalan Sanaa ja kertoa Jumalan ajatuksia profetoimalla. Jumalan Sanassa on voima. Taivas ja maa häviävät, mutta Hänen Sanansa ei koskaan häviä.

  • Matt.24:35 ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.”
  • Sananl.4:22 ”sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiilleen.” Jumalan Sanat ovat parantumiseksi meille!
  • Sananl.3:1-2 ”Poikani, älä unohda minun opetustani, sydämesi säilyttäköön minun käskyni: ne kartuttavat sinulle pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa.” Jumalan Sanat voimaannuttavat pitkään ikään ja tuovat rauhan.

Mitä Pyhä Henki puhuu tulevasta ajasta, heprealaisen kalenterin vuodesta 5782?

Nyt on aika valmistautua tuleviin vuosiin. Tämä vuosikymmen on puheen ja suun vuosikymmen. On aika puhua asioita näkyväksi, olla Jumalan kanssa samaa mieltä, suussamme on luovaa voimaa, kielessämme vallassa elämä ja kuolema. Jumala opettaa meitä puhumaan; mitä puhua, milloin puhua ja milloin olla hiljaa. Tämä alkanut vuosi on läsnäolon ja rakentamisen vuosi. Jumala haluaa RUKOUSHUONEIDEN nousevan ja vahvistuvan, koska sinne Hän on suunnitellut läsnäolonsa kirkkauden ja voiman. On muutoksen aika. Tämän vuoden sanoja: rakentaminen, valmistautuminen, puhe, pysyvä läsnäolo, rukoushuone, muutosvaihe, palvonta-alttari, Jumalan ajan kiertokulku.

Profeetallinen sana muutosvaiheeseen elokuusta syyskuuhun, heprealaisen kalenterin vuosien 5781 ja 5782 vaihteeseen. Suomelle on julistettu huikea määrä voimallisia profetioita sekä kansainvälisiltä että kotimaisilta profeetoilta. Nyt on aika suunnata Jumalan lupauksiin ja ymmärtää missä ajassa elämme. Jumala painottaa rukoushuoneen merkitystä tämän ajan tilanteisiin. Kun Jumala liikkuu, myös me liikumme. 

Profeetallinen Pläjäys Heinäkuu

Puoli tuntia Pyhän Hengen innoittamaa asiaa, koskien poikkeustilan aikana tapahtuneita ja nyt sen jälkeen tapahtunutta sekä tulevia asioita.

Tiivistelmä Euroopan profeettojen neuvoston kokoontumisesta


Euroopan profeettojen tapaaminen Amsterdamissa 17.-19.9.2019
Podcastissa on tiivistelmä keskeisistä asioista mistä keskustelimme ja profetoimme kokoontumisessa.
Paikalla oli 50 kutsuttua maansa edustajaa. Nämä profetiat ja julistukset ovat profeettojen näkökulmasta.
Nyt on uuden aikakauden alku. Jumala tekee paljon upeita uusia asioita.
Profeetat nousevat voimassa julistamaan.
Heidät tuodaan avarammalle paikalle, jotta Jumalan ääni eli Hänen tahtonsa tulisi esille.
Julistetun sanan voima tulee ilmeiseksi.
Profeetallinen palvonta uudelle voimalliselle vapauden tasolle.
On äänen, soundin ja laulun aika.

Apostoli ja apostolisuus


Tapani Tunturipuro lukee Johanna Tunturipuron kirjasta ”Tunnista kutsusi” luvun, joka kertoo apostolin ominaisuuksista ja tehtävistä sekä yleensä apostolisuudesta. Tarvitsemme apostoleja ja apostolisuutta, jotta seurakunta voisi toimia ja kasvaa niinkuin Jumala on sen ajatellut. Ilman apostolisuutta jäisimme enimmäkseen vain pyörimään paikallemme, eikä Kuningaskunnan laajentuminen edistyisi Jumalan antamassa suunnitelmassa. Nyt on apostolien esiintulon aika.

Profeetta ja profeetallisuus


Tapani Tunturipuro lukee Johanna Tunturipuron kirjasta ”Tunnista kutsusi” luvun, mikä kertoo profeetallisuuden erilaisista ulottuvuuksista. Profeetallinen ilmapiiri, profetian armolahja, profeetallinen palvelutehtävä sekä Kristuksen lahjasta olla profeetta. Millainen on tyypillisen profeetallisen ihmisen luonne, sen vahvuudet ja heikkoudet. Mikä on profeetan tehtävät seurakunnassa.