Profeetallinen UUSI LAULU avaa taivaan


ÄÄNEN HENGELLINEN VOIMA

Raamattu kertoo kuinka koko luomakunta ylistää Jumalaa äänellä.
Hepr.1:3 ”… Hän ylläpitää kaikkea Sanansa voimalla.”
Ääni voi tuoda heräämisen. Ääni on luova. Ääni vapauttaa parantumisen.
Ylistyksen ääni avaa taivaat. Ylistyksen ääni tuo Jumalan läsnäolon. Ylistyksen ääni aktivoi enkeleitä.
Ylistyksen ääni saa demonit pakenemaan. Ylistyksen ääni on avain voittoon.
Uusi laulu (hengellinen läulu) on erityisen voimallinen. Ef.5:18-20 ja Kol.3:16

Soittajat ja laulajat ylistysryhmässä


Daavidin ilmestysmajassa palveli muusikoita, armoitettuja soittajia (Minstrel), laulajia sekä psalmisteja.
Armoitetut soittajat avasivat voidellulla soitollaan ilmapiiriä, jotta psalmistit pystyivät profetoimaan uudella laululla. Tämä uusi laulu syntyi (”sävellettiin”)siinä palvonnan hetkessä. Psalmistit kuuntelivat Jumalan ilmoitusta ja tämän jälkeen muodostivat melodian sydämessään profeetalliselle laululle.

Jokainen Pyhän Hengen vuodatus tuo muutoksia tapaamme palvoa ja ylistää


Palvonta on suurella rakkaudella kunnioittamista ja antautumista sille mikä on tärkeintä elämässämme – Jumala Kaikkivaltias, Taivaallinen Isämme.Koska uusi Hengen liikehdintä on alkanut, meidän tulee kuunnella kuinka Pyhä Henki ohjaa meitä ilmentämään rakkautamme Jumalaa kohtaa laulamalla ja soittamalla sekä kaikilla luovuuden aloilla, että mahdollisimman moni tämän ajan ihmisistä tulisi tuntemaan Herramme Jeesuksen Kristuksen rakkauden. 

Miksi palvon?Rakkaudesta Jumalaan. 
Matt.22:37-38 Ensimmäinen käsky on suurin ja ensimmäinen elämässä.
Joh.4:23 Jumala etsii todellisia palvojia, jotka elävät Hänen läheisyydessään.
Ps.8:3 ja Apt.16:25 Kun ylistän niin pimeyden on väistyttävä.
Ps.22:4 Jumalan läsnäolossa on helppo kuulla Hänen äänensä.
2.Kun.3:15 Pyhä Henki aktivoi armolahjoja. 
Ap.t.2:17 Kaikki voivat profetoida.
Ap.t.15:16 Daavidin sortuneen majan jälleenrakentaminen

Sanni Tunturipuron haastattelu luovuudesta


LUOVUUS JUMALAN KUNNIAKSI

Ps.103:1 
”Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeään.”
Sanni Tunturipuro kertoo kuinka hän haluaa kaikella luovuudellaan ylistää Jumalaa. Sanni on kuvataiteilija ja valokuvaaja.
Kaikki visuaalisuus kiinnostaa ja innoittaa häntä. 
Sanni painottaa kuinka kaikki lähtee yhteydestä Jumalaan, suhteesta Jeesuksen kanssa ja perustuu Jumalan Sanaan.
Hän on nousevan sukupolven profeetallisen taiteen edelläkävijä. 
Sanni Tunturipuroa voi seurata ja ihastella hänen taidettaan sekä Facebookissa että Instagramissa. 
Käy tutustumassa hänen nettisivuihin:
sanni.tunturipuro.fi

Intro

Miksi haluan tehdä podcasteja? Haluan haastatella mielenkiintoisia ihmisiä ja keskustella sekä tuoda esille ajankohtaisia hengellisistä asioita. Etsin haastateltavaksi apostolis-profeetallisia ihmisiä niin ulkomailta kuin kotimaasta. Teen podcasteja profeetallisesta näkökulmasta käsin.2.Kor.3:18 ”Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.”

Keskity Jumalaan! Tartu lupauksiin!

Kesä- heinäkuun vaihde on erittäin mielenkiintoinen ajanjakso.

Tänä aikana Vanhassa Testamentissa Mooseksen kasvot loistivat, kun hän oli ollut Jumalan kanssa Siionin vuorella vastaanottamassa laintauluja. Jumala haluaa, että myös me loistamme Hänen kirkkauttaan. Hän kutsuu läsnäoloonsa ja yhä läheisemmin olemaan Hänen kanssaan. Pyhä Henki muistuttaa mieliimme Jumalan upeata suunnitelmaan elämäämme, jota myös profetian sanoin on vahvistettu.

Nyt on tärkeä palvoa Jumalaa ja pitää katse Jeesuksessa, koska nyt on vältettävä ”kultaisen vasikan” rakentamista. Juuri tänä aikana Israelin kansa rakensi Mooseksen ollessa Siionin vuorella itselleen kultaisen vasikan, epäjumalan (2.Moos.32).

Pelko valtasi kansan ja he tunsivat turvattomuutta. He tarvitsivat vakuutusta, jotain konkreettista mitä palvoa. Niinpä Aaron rakensi kultaisen vasikan ja kansa palvoi sitä. Ihmettelen, että miten näin pääsi käymään. Hehän olivat nähneet valtavia ihmeitä Jumalan voiman ilmenemistä esim meren jakautumisen.

Ongelma oli pelko, he alkoivat pelätä. Eivät välittäneet menneestä, eivät valtavista lupauksista, vaan halusivat turvallisuuden tunteen – heti. He eivät enää kiinnittäneet katsettaan Jumalan lupauksiin, vaan tekivät epäjumalan. Kun me tunnemme epävarmuutta tai pelkoa, on erittäin helppo kiinnittyä johonkin, täyttää elämä jollain joka ei ole Jumala.

On paljon asioita joista helposti teemme itsellemme ”kultaisen vasikan” eli mihin keskitämme huomiomme Jumalan sijasta. Esimerkiksi rahaan, toisiin ihmisiin, omiin kykyihin tai lahjoihin, harrastuksiin, asemaan, esineisiin jne.

Jos teemme jostain muusta lohduttajan ja turvan kuin Jumalasta, teemme itsellemme ”kultaisen vasikan”.

Tällainen epäjumalanpalvonta tuo mukanaan paljon haasteita ja ongelmia. Siunausten runsaus alkaa vetäytyä, Jumalan läsnäolo ei enää oikein tunnu miltään, hedelmättömyyttä, yksinäisyyttä. Epäjumalanpalvonta ajaa Jumalan läsnäolon etäämmälle.

Nyt on aika olla tarkkana ettei tällaista ”kultaista vasikkaa” pääse syntymään elämäämme. Niin kuin Jeesus on meitä opettanut laittamaan ensimmäisen ja suurimman käskyn aina ensimmäiseksi ja suurimmaksi: Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikella mitä sinulla on.

Tässä ajanjaksossa on myös tärkeä huomioida:

– varo negatiivisuuden hyökkäystä. Varjele suutasi ja valitse kielelläsi elämän puhuminen. Nyt ei kannata tuhlata aikaa negatiivisten pahojen puheiden hiljentämiseen, vaan nostaa voimakkaasti ääni, joka julistaa Jumalan totuutta ja vanhurskautta.
– Palvotaan Hengessä ja totuudessa
– Tässä ajanjaksossa on tärkeää ymmärtää liiton linjautuminen. On merkittävää kenen kanssa kättelet. Kenen kanssa asetut tekemään yhteistyötä? Millaisiin liittosuhteisiin etenet tässä ajanjaksossa.

Tämä ajanjaksossa vartioidaan sydäntämme ja silmiämme. Valitaan suunnata Jumalan meille antamiin lupauksiin, joita on myös profetian sanoilla vahvistettu. Kohti näkyä!

Heprealainen vuosi 5779

Sain käydä jälleen hengellisen isäni Chuck Piercen luona Dallasissa, Texasissa. Hänen Apostolisessa Keskuksessaan, Glory of Zionissa, oli kaksi päivää meille apostolisesti hänen kanssaan linjautuneille. Tapasin tuttuja ympäri maailmaa ja tutustuin myös uusiin ihmisiin. Sitten olin mukana ”Head of the year 5779” konferenssissa, jossa uudelle vuodelle profetoitiin, julistettiin asioita Pyhässä Hengessä, Jeesuksen nimessä ja Isän suuressa rakkaudessa. Tässä maistiaisia vuodelle, joka meidän kalenterissamme alkoi 10.9.18.

 

Elämme hengellisesti Jumalan aikataulussa

Jumala toimii Hänen ajassaan ja ajanjaksoissaan. Jokainen Jumalan ajanjakso on erilainen. Saarnaaja 3:1-8 kertoo luettelon muodossa kuinka kaikella on Jumalan määräämä aika. Jos teemme samoja asioita samoilla tavoilla jokaisessa ajanjaksossa, saatamme menettää Jumalan siunauksien parhaimman osan. Jokaisessa ajanjaksossa meidän tulisi erottaa mitä Jumala on tekemässä ja mitä Hän odottaa meiltä. Kuinka sitten voimme tietää Jumalan ajanjaksot?

Aam 3:7 ”Sillä Herra, Herra ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille.”

Jumala antaa aina profeetallista ilmestystä paljastaen mitä Hän on tekemässä kullakin hetkellä. Kun otamme vastaan profetian ilmoituksen, voimme ymmärtää ajat ja menestyä tekemisissämme jokaisessa ajanjaksossa. Jumala antaa ilmestystä monin eri tavoin: profeetallisina rhema -sanoina kansalleen profeettojen kautta, profetioina, kielten selittämisenä sekä ilmestyksenä Hänen kalenteristaan.

Heprea on ainutlaatuinen kieli. Sen jokainen numero on myös kirjain. Kirjoitetussa hepreassa jokainen kirjain on kuin piirretty kuva. Heprealaisen ikiaikaisen käsityksen mukaan jokaisessa kirjaimessa, siis pienessä kuvassa, on sisään rakennettuna Jumalan antamaa ilmestystä.

 

Vuosikymmen  5770 – 5779

70:n kirjainmerkki on ”ayin”, joka merkitsee silmän eli näkökyvyn vuosikymmentä. Jumala haluaa meidän näkevän syvemmälle kuin koskaan ennen, asioiden taakse ja niiden juuriin. Tämä on myös enkeleiden aktiviteetin lisääntymisen ajanjakso. Tässä yhdistyy ymmärrys taistelusta ympäröivässä näkymättömässä maailmassa, niin että voimme elää uskon varmuudessa Jumalan ja Hänen sotajoukkojensa jo saavuttamasta voitosta.

70 on myös vankeuden loppumisen (Jer. 29:10,11) ja täyden vapautumisen luku. Jumala haluaa vapauttaa meidät jokaisen kaikista kahleista jotka etenemistämme vielä pidättävät. 70 on myös voimaantumisen ja palvelutehtävään vapautumisen luku. 4. Ms 11:24,25 Mooksen henkeä vuodatettiin 70 vanhimpaan ja nämä profetoivat. Luuk 10 Jeesus lähetti 70 opetuslastaan parantamaan, vapauttamaan ja julistamaan Jumalan voimassa. Nyt on aika vastaanottaa hengen voima liikkua eteenpäin – tulet näkemään ihmeitä ja merkkejä. Pyhän Hengen voimaa vuodastetaan tänä vuonna runsaasti janoisiin sydämiin.

Tämän vuoden viimeisen numeron, 9:n, kirjain on ”tet”. Sen kirjoitusmerkki on kuva kohdusta, viinileilistä sekä käärmeestä ”Tet” sanoja ovat hyvä, puhdas, puhdistettu ja sädehtivä. Mutta myös likainen, tahrainen ja saastainen ovat ”tet” -sanoja. Nyt on vahvan erottamisen aika, koska käärme (sielunvihollinen) yrittää jokaisen oven takana pelotella ja valehdella. Olemme kuitenkin voittajan puolella ja Jumala on antanut meille jokaiselle kyvyn tunnistaa Jumala ja Hänen tahtonsa. Nyt on tärkeää oppia Sanaan perustuen ja Pyhässä Hengessä erottamaan hyvän ja pahan sekä puhtaan ja saastaisen välillä.

 

Numeron 9 kirjoitusmerkin kuvaus kohdusta

Vuosi 5778 oli uusien asioiden alkuunsaattamista, kasvamista ja kehittymistä salassa, kuin kohdussa odotusaikaa viettäen. Tämä vuosi 5779 on syntymisen aikaa. Aiemmin salassa valmistetut asiat alkavat syntymään. Saamme nähdä, kuinka rukoilemamme sydämen unelmat alkavat toteutua. Toivotetaan tervetulleeksi se, mitä Jumala on synnyttämässä elämiimme seuraavan vuoden aikana ja aletaan toimia sen mukaan.

Room 8:19 ”Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä.” 

Tämä on myös Jumalan hyvyyden vuosi, Hän on hyvä ja Hänen armonsa pysyy iankakkisesti! Niin yhdeksän armolahjaa kuin yhdeksän Hengen hedelmän osaakin vahvistuvat ja tulevat todellisemmaksi kasvaessamme hengelliseen aikuisuuteen.

 

Numeron 9 kirjoitusmerkin kuvaus viinileilistä

On uuden viinileilin valmistumisen ja uuden viinin vuodattamisen. Uusi viini vuodatetaan uusiin joustaviin leileihin, joten ne valmistuvat ensin, ja sitten niihin Jumala vuodattaa uuden viininsä. Uuden viinin aika on Taivaan kirkkauden aikaa, ja me olemme kirkkauden kantajia.

Jes.60:1-3 !”Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylläsi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herran irkkaus, sinun ylläsi näkyy Hänen kunniansa.” 

Sana opettaa seurakunnan, joka on se uusi viinileili, viisiosaisesta palvelulahjasta. Nyt uusi viinileili on alkanut uudelleen muotoutua. Apostolisia keskuksia on istutettu kaikkialle maailmaan ja niitä on vielä lisää tulossa, kuin kohdussa rakentumassa. Tänä vuonna niidenkin olisi aika manifestoitua esiin. 

Seurakunta on Kristuksen ruumis, joka rakennetaan, mutta miten?

Ef 4:11,12 ”Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.

Uudesta Testamentista löytyvässä alkuperäisessä seurakuntamallissa, toimivat nämä viisi elementtiä:

-Apostoli: järjestyksen tuoja, eteenpäin menon mahdollistaja, uusien asioiden perustaja, lähettäjä

-Profeetta: Jumalan ohjeiden esiintuoja, suunnan näyttäjä, tulevan visioija

-Evankelista: pelastussanoman viejä, parantaja, operoi ihmeissä, merkeissä ja Jumalan tulen voimassa

-Paimen: huolehtija, välittävä ja lohduttava yhteyden luoja ja ylläpitäjä

-Opettaja: Sanan ohjeiden julistaja, neuvoja, ilmestystiedon kaikkien ymmärrettäväksi tekijä

 

Kun seurakunta on tällainen viinileili, niin pyhät ovat varustettuja, seurakunta on rakennettu ja kasvaa hengelliseen aikuisuuteen ja Kristuksen täyteyteen. Kaikkia näitä tarvitaan koko uuden viinin kestävän leilin valmistumiseksi. Kuitenkin vain yksi palvelulahja omaa kyvyn perustaa ja aloittaa rakentuminen uudeksi viinileiliksi, Jumalan erityinen lahja seurakunnalle, nimittäin apostoli. 

Uusi viini vuodatetaan uuteen viinileiliin – seurakuntaan, joka on Kristuskalliolla ja rakentuu apostolis-profeetallisen perustuksen päälle, evankelistojen, paimenten ja opettajien vahvistaessa sen tehtävää tehdä pyhät valmiiksi palvelutyöhön.

 

SUOMEN TEHTÄVÄ, mikä se on?

Suomi on ollut puolueeton maa suurvaltojen välissä. Hyvin erikoista.

Toisessa maailmansodassakin Suomi selvisi rukouksella. Jumala auttoi, että säilytimme itsenäisyyden ja että tehtävämme voi alkaa yhä enemmän toteutua. Mikä tehtävä?

Olla sillanrakentajana ja sovittelijana kansojen keskellä.

ETYK, turvallisuuskokous, oli vuonna 1975. Koska Suomi ei ollut tunnistanut kumpaakaan Saksaa, vaan silloinkin pysyi puolueettomana, oli tuo turvallisuuskokous mahdollista pitää Helsingissä. Saksat olivat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääressä. Tuosta tapahtumasta lähti Saksojen yhdistyminen liikkeelle sekä myöhemmin se johti Neuvostoliiton hajoamiseen.

Meillä on ollut ja on huippuihmisiä, edelläkävijöitä, esimerkiksi Martti Ahtisaari (sovittelija, rauhan Nobelisti) sekä Elisabeth Rehn (ihmisoikeustaistelija). Presidenttimme Sauli Niinistökin kävi neuvotteluja Krimin tilanteen yhteydessä (sovitusta).

Ja nyt Suomi on jälleen (paras mahdollinen) suurvaltojen tapaamispaikka. Sillanrakentajamaa. Suomi oli ainoa mahdollinen maa, missä suurvaltojen presidentit halusivat/pystyivät kohtaamaan toisensa.

MITEN TÄMÄ SUOMEN TEHTÄVÄ TULISI TOTEUTUA SEURAKUNNISSA?

Sielunvihollinen on ollut kiireinen ja saanut aikaan Kristuksen ruumiin pirstaloitumisen. Runsaasti pieni yhteisöjä ympäri maata, yksityisyritteliäisyyttä (ajatus, että minä pärjään yksin), oman ministryn rakentamista. Vaikka palvelutehtävämme tai seurakuntamme olisikin pieni, niin se ei tarkoita, ettemme ajattelisi koko Jeesuksen ruumiin parasta. Rukoillaan mielen uudistusta meille jokaiselle, että unelma yhteydestä valtaisi lisää tilaa.

NYT ON YHTEYDEN AIKA.

Nyt on Kairos hetki yhteydelle (otollinen hetki valita uudelleen).

Jumalan suunnitelma Jeesuksen seuraajille on yhteys, rakkaus ja toistensa kunnioittaminen. Yhdessä olemme voittamattomia. Yhdessä Jeesuksen ristin työn sanoma täyttää voimallisesti maamme. Nyt on aika laittaa pois kateus ja kilpaileminen sekä kaikenlainen uhkailu ja tuomitseminen uskovien kesken. Nyt on hyvä ymmärtää ettemme taistele toisiamme vastaan. Emmehän toisen maailmansodan aikakaankaan ampuneet omia sotilaitamme, vaan meillä oli yhteinen vihollinen.

Jumala kutsuu Jeesuksen seuraajia yhteen jokaisella paikkakunnalla, jotta voisi antaa siunausten virrata heidän keskelleen. Ps.133

Yhteyteen on säädetty siunaus!

Jumalan siunaus tuo muutoksen, heräämisen.

Yhteys on edellytys, että näemme Suomen tehtävän tulevan aina vain enemmän näkyväksi.

Ruvetaan yhteyden rakentajiksi.

Se alkaa jokaisesta yksilöihmisestä. Yhteys näyttää konkreettisesti joltain!

Miltä se sinun kohdalla voisi näyttää? ❤️