Blogi

Profeetallinen sana 13.7.2022

PROFEETALLINEN SANA TÄLLE AJANJAKSOLLE: 13.heinäkuuta 2022

Jäännöksen kokoaminen on käynnissä. Jäännöksen, joka seisoo loppuun asti kokosydämisesti ilman kompromisseja. Sille on tulossa syvempi kirkkauden taso ja jäännös tulee myöhemmin moninkertaistumaan.

Perjantaina 8.7 Alttari -kokoontumisen alkurukouksessa Jumala näytti kuvaa Danielin ystävistä, Juudan miehistä Sadrakista, Meesakista ja Abed-Negosta.

Nebukadnessar oli rakennuttanut kultaisen ison patsaan (30 metriä korkea ja 3 metriä leveä). Patsas oli todennäköisesti Nebukadnessarin omaksi kunniaksi, itsensä korottamiseksi. Patsaan vihkiäistilaisuuteen oli kutsuttu runsaasti korkea-arvoisia ihmisiä. Nebukadnessar halusi tuoda kaikki yhteen edellyttäen, että jokainen kumartaisi patsasta eli epäjumalaa. Hän oli todellisuudessa synnyttämässä uutta uskontoa. Antikristuksen tulemisessa näemme samankaltaisuutta. Nebukadnessarin patsaan rakentamisessa ja Antikristuksen nousussa, molemmissa tapauksissa halutaan palvontaa, joka kuuluu ainoastaan Kaikkivaltiaalle Jumalallemme. Nebukadnessar ei antanut vapautta valita, vaan jokaisen oli pakko kumartaa. Kapinasta kuningasta kohtaan seurasi kuolema.

Oli kuitenkin nuo Juudan miehet, Danielin kaverit, jotka eivät kumartaneet epäjumalanpatsasta. He eivät voinet toimia vakaumustaan vastaan. Eivät voineet rikkoa 1. käskyä, rakastaa Jumalaa eikä pitää muita jumalia, vaan valitsivat kohdata tulisen pätsin. Toverukset eivät sanoneet olevansa kuuliaisia Jumalalle siitä syystä, että Hänellä on valta pelastaa heidät tulisesta uunistakin, vaan seurasivat Jumalaa, koska Jumala on Jumala. Ihmisen ei ole hyvä nousta Jumalan ilmoitettua tahtoa vastaan.

Vihainen Nebukadnessar antoi käskyn kuumentaa pätsi seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Tuli tappoi Juudan miesten saattajat, kun he veivät Danielin kaverit pätsiin.

Sitten alkoi tapahtua ihmeitä. Kuningas näki neljän miehen liikkuvan pätisssä. Hän oli täysin ihmeissään. Tunnisti neljännen jotenkin jumalolennoksi. Kutsui heidät pois tulesta ja kolme kaverusta tuli ulos. Heidän partansa ja hiuksensa eivät olleet kärventyneet eivätkö heidän vaatteensa vahingoittuneet, eikä heistä lähtenyt edes tulen käryä. Tämä käänsi Nebukadnessarin sydämen ympäri ja ymmärrys todellisesta Jumalasta aukeni. Kuningas antoi käskyn kansalleen; Juudan miehet antoivat mieluummin ruumiinsa alttiiksi kuin palvelivat ja kumarsivat muuta jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Ei ole muuta Jumalaa, joka voisi pelastaa niin kuin tämä.

Jumala etsii jäännöstä, niin kuin olivat nuo Danielin kaverit. Ei kompromisseja, vaan kokosydäminen Jumalan seuraaminen. Jumala vahvistaa ja antaa syvemmän kirkkauden tason todelliselle jäännökselle.

On erottelun aika, niin kuin aikoinaan puimatantereella eroteltiin jyvät akanoista. Pidetään sydämemme avoinna Jumalan läsnäololle ja ohjaukselle. Annetaan Jeesukselle joka tilanteessa suurin ja ensimmäinen paikka. Pidetään huoli omasta sielustamme.

Kun pidämme Jumalan tulta yllä omassa sydämessämme, niin kaikki ympärillä olevat näkevät sen ja turvaavat myös Jeesukseen. Meidän asenteellamme ja kokosydämisyydellä muutamme kaikkea ympärillämme, missä olemme ja kuljemmekin. Niin perhetasolla kuin valtiollisella hallinnon tasolla. Me vaikutamme, niin kuin kolme Juudan miestä vaikuttivat ja kuninkaan sydän muuttui.

Kaikkivaltias Jumala, kirkkauden Herra, ikuinen Isä, tahdomme valita Sinut ja tahtosi joka tilanteessa. Pyhä Henki auta meitä. Tahdomme valita rakastaa ja puhua elämää ympärillemme. Tahdomme hyljätä synnin ja epäjumalan palvonnan. Tahdomme nähdä Suomen puhdistuvan ja kääntyvän Sinun puoleesi. Isä, aloita minusta / meistä. Haluamme olla kokosydäminen ja kompromissiton jäännös. Odotamme kirkkauden syvempää tuntemista niin kuin Uuden Testamentin ensimmäinen jäännös yläsalissa Uuden Liiton ensimmäisellä alttarilla odotti (Ap.t.2). Tule Herra Jeesus.

Asetukset ja julistukset

ASETUS, PÄÄTÖS, SÄÄDÖS, MÄÄRÄYS

Ps.2:7

”Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt.” RK

”Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt.” 33/38

”Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt.” -92

”I will declare the decree of the Lord.” AMP

”I will declare the decree: Th Lord has said to Me.”NKJV

DECREE, alkukielen mukaan = asetus, säädös, päätös, viranomaisen antama käsky, tuomioistuimen määräys tai tuomio.

DECLARE, alkukielen mukaan = kirjoittaa ylös, luetella, kertoa uudelleen, julistaa, puhua, tuoda esiin, näyttää

(Tutkin alkukielen sanoja Strong: Concordancesta, jota lämpimästi suosittelen käytetäväksi tutkiessamme Sanaa.)

Jumala on aina julistanut asioita (määrännyt, tuonut päätöksiä julki). Koko Raamatun läpi näemme, kuinka Jumala on paljastanut itseään ja teitään erilaisten äänien kautta, jotka kantavat Hänen Sanaansa ja Hänen julistuksiaa – Aabraham, Mooses, Profeetat ja kaiken huipuksi Hänen Poikansa ja NYT seurakunta.

Jesaja 22:22 puhuu Daavidin avaimesta, joka sulkee ja avaa. Avain on Raamatussa symbolina Jumalan antamasta julistuksesta. Niin kuin avain, julistuksetkin ovat välineitä auktoriteetille avata ja sulkea paikkoa, hallita, suojella rajoja, vapauttaa oikeudenmukaisuutta, lisätä tai rajoittaa pääsyä.

Dutch Sheets: kirjassaan AUTHORITY IN PRAEYR kirjoittaa Jumalan seurakunnan, Ekklesian, asemasta, ja sen toiminnasta, kun käytetään Jumalan kuningaskunnan avaimia: ”Tässä ensimmäisessä julistuksessa seurakunnasta Jeesus sanoo, että Kuningaskunnan hallintoa maanpäällä (säännöt, asetukset ja neuvot) ei helvetin portit voita. Tuolla julistuksella Jeesus antaa Ekklesialle ”avaimet” sekä huikean auktoriteetin, joka tuo järjestyksen ja voittoisan vaelluksen. Avaimet avaavat ja sulkevat sen mukaan, kuinka tulee menetellä ovien ja porttien kohdalla. Kristuksen seurakunnalla on avaimet (auktoriteetti) sulkea helvetin portteja (hallinnollisia) ja vapauttaa Taivaan valtakunnan portteja (hallinnollisia).”

Matt.16:18-19 ”Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelan portit sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa.” 

JULISTUS, TIEDOKSIANTO, ILMOITUS

MIKÄ ON asetusten / määräysten (DECREE) ja julistamisen (DECLAIRE) ERO?

Lainsäädännöllinen ASETUS ja MÄÄRÄYS omaa sellaisen luonteen, ettei meillä ole auktoriteettia julistaa sitä alueellisesti kaikkialla, joka paikassa. Tällainen asetus ja määräys on pätevä ainoastaan siellä, missä meillä on hallinnollinen auktorisoitu alue, eli meille on annettu alue hallittavaksi / johdettavaksi. Mitä suurempi on henkilölle annettu auktoriteetti, sitä laajempi on hänen toimivaltansa antaa määräys / asetus. Yksinkertaisesti voimme antaa asetuksen kaikkialle sinne, mihin meille on annettu auktoriteetti. Se toki alkaa meidän henkilökohtaisesta elämästämme ja perheestämme.

Yleisesti, meidän uskovina tulee julistaa ja ilmoittaa sitä, mitä Jumalan Sana on jo asettanut, tai julistaa sitä, minkä apostolit ja profeetat sekä muu viisitahoinen Kristuksen lahja on jo vapauttanut ja asettanut.

Kun asetamme Jumalan totuuksia tai julistamme näitä asetuksia Jumalan Sanan pohjalta, käytämme Jumalan antamia valtakunnan avaimia.

Matt.16:19 Kun näin teemme, toteutuu ”Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa.”

Tämä puhuu meille elämää ja liikkumista Jumalan NYT hetkessä, siinä samassa hetkessä, jossa Jumala on vaikuttamassa täällä meidän keskellämme, meidän ajassamme.

Matt.6:10 ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.”

  • Hyvä esimerkki julistuksesta. Alkukielessä tuo edellinen on käskymuodossa: Tule valtakunta ja tapahdu tahtosi. Tällainen yhteinen julistus saa meidät linjautumaan Taivaan mukaan, tunnustaen, että Jumalan tahto on korkein mahdollinen tahto.
  • Kuningaskunnan julistukset alkavat ja loppuvat Jumalan sydämen ja mielen mukaan. Hän puhuu AINA ensin ja me JULISTAMME sitä mitä Hän on puhunut. Jumala asettaa ja me julistamme.
  • OLEN JUMALAN KANSSA SAMAA MIELTÄ, JA JULISTAN ETTÄ……

JULISTUKSIA ON ERITASOISIA JA TARKOITETTU ERILAISILLE IHMISILLE JA ERILAISILLE ALUEILLE:

Jokaisen uskovan henkilökohtaiset julistukset Jumalan Sanasta. Profeetallisia julistuksia heille itselleen, perheelle, lapsille tai fyysiseen olemukseen (mitä esimerkikisi henkilölle on profetoitu). Kaikki perustuu Jeesuksen täytettyyn työhön.

Yhteiset asetukset ja julistukset. Johtajille suuntautuvat julistukset, vaikuttavat tietyille alueille esimerkiksi seurakuntaan, kaupunkiin, maantieteelliseen alueeseen. Nämä perustuvat Raamatun Sanaan tai profetoituun sanaan.

Profeetalliset asetukset / määräykset sekä julistukset. Profeetalliset määräykset, liittyvät yleensä tulevaisuuteen ja paljastavat Jumalan tiettyjä asioita tai toimintoja tulevaksi. Jumalan suunnitelmat ja lupaukset toteutuvat, kun suuntaamme Hänen näyttämäänsä suuntaan. Profeetat tuovat esiin ja näyttävät suuntaa, että seurakunnasta nousisi yksi ääni ja se liikkuisi kuin Jer.1:10 ”Katso, minä olen tänä päivänä asettanut sinut kansojen ja valtakuntien yläpuolelle repimään ja hajottamaan, hävittämään ja tuhoamaan, rakentamaan ja istuttamaan.”

Meidän tulee kuunnella profeettoja ja ymmärtää mitä Pyhä Henki profeetallisesti seurakuntaan, sekä myös alueellemme julistaa. Meidän tulee reagoida tähän esirukoilemalla ja julistamalla kyseisiä asioita tapahtuvaksi.

Apostoliset määräykset ja julistukset. Todellisella apostolilla on poikkeuksellinen auktoriteetti Jumalan heille osottamalle alueelle. He ovat kutsuttu julistamaan ja etenemään voimallisesti Jumalan ohjeistuksen mukaan. Apostolinen palvonta! Profeetallinen palvonta apostolisin julistuksin.

Rhema julistukset eli profeetalliset julistukset ovat julistuksia Jumalan Sanasta, jonka perusteella Jumala avaa henkeemme NYT strategian. Profeetalliset julistukset tuovat meidän voidellun suumme kautta esiin Pyhän Hengen inspiroiman julkilausuman.

Jumala kutsuu ruumistaan, seurakuntaansa, nousemaan ja tuomaan esiin mitä Jumala on jo sanonut, profetoimaan mitä Hän on jo sanonut, julistamaan mitä Hän on jo ilmoittanut ja näkemään Jumalan tahdon ja Hänen Kuningaskuntansa voimaantumisen maan päällä.

On aika jokaiselle asialle / tarkoitukselle taivaan alla. On aika rukoilla uskon rukouksia. On aika taistella profeetallisen sanan kanssa. On aika tehdä vetoomuksia ja anoa. On aika tuoda esiin kutsu erottautumiseen. NYT on aika julistaa Jumalan totuuksia, jolloin Jumala demonstroi voimaa, kun totuudet vapautuvat Hengestämme sydämen uskon kautta. Julistus on tämän ajan juttu ja se tullaan uudelleen asettamaan toimimaan voimassaan.

Liian moni edelleen anoo Jumalalta, vaikka Hän on jo luvannut sen.

Jaak.5:16 ”Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan.”

Jaakob painottaa, että voimallinen / tehokas rukous tuottaa runsaasti voittoja. Eli rukoilkaamme luottaen, uskoen ja tehokkaasti, niin saamme rukousvastauksia. Tehoton ja voimaton rukous ei tuo hedelmää, emmekä näe rukousvastauksia.

Mitä on tehokas rukous? SE on oikea rukous oikeaan hetkeen. Niin kuin oikea golf maila oikeaan lyötiin ja oikeaan kohtaan tai oikea instrumentti oikeaan kohtaan kirurgisessa leikkauksessa. Tarvitsemme oikeanlaisen rukouksen oikeaan täsmäkohtaan.

Kerjääminen ja ”kaupan hierominen” eivät ole sitä, mitä Jumala etsii. Hän ilahtuu vanhurskaasta rukouksesta:

Sananl.15:8 ”Jumalattomien uhrit ovat Herralle iljetys, mutta oikeamielisten rukoukset ovat hänelle mieluisia”

Kerjääminen ja ”kaupan teko” – niissä ei ole toivoa.

Määräykset / asetukset ja julistus ovat uskontäyteisiä.

4.Moos.23:19-20 ”Ei Jumala ole ihminen, että hän valehtelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi? Puhuisiko hän jotakin eikä sitä toteuttaisi?Katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata. Herra on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa.”

Pyhä Henki kehoittaa: ”Olen kutsunut morsiantani nousemaan ja asettamaan uudelleen sen minkä olen jo sanonut, profetoimaan mitä ja julistamaan sen mitä olen jo ilmoittanut ja näkemään tahtoni rakentamaan Kuningaskuntaani maan päälle.”

Jumalan totuus on ikuinen ja ajaton. Hän ei ”keksi” uutta totuutta ajan kuluessa, vaan Hän avaa ymmärrystämme totuudesta syvemmälle kuin aikaisemmin, uudessa strategisessa ajassa.

Voimme uudelleen profetoida Raamatun ilmoituksen, kun Pyhä Henki niin johtaa.

MITÄ RAAMATTU SANOO ASETUKSISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ

Olet varmasti kuullut, kuinka Jumala puhui maailman olemaan. Oikeastaan Hän asetti ja määräsi maan olemaan. 1.Moos.1:3 ”Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus.” Silloin valkeus tuli.” Tämä on vallinainen käännös, kun todellisuus asiasta on, että Jumala sanoi ”VALO TULE” ja valo tuli. Jumala asetti / määräsi valon tulemaan todellisuuteen.

Jumala loi maailman määräyksellään. Herp.11:3 ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä.” Jumala määräsi ja asiat tapahtuivat. Aivan samoin Jumalan asetus on myös meidän julistuksessamme, se tuo Kuningaskuntaa keskellemme Hänen tahtonsa mukaan.

Jumala asetukset ja määräykset ovat Hänen tahtonsa. Jumalan asetukset eivät ole jotain hyssynhyssyn, vaan ne kantavat painoa / todellisuutta. Jo ennen maailman luomista Jumala teki asetuksia, joita Hän ei muuta. Vaikka Raamattu ei aina sano ”asetus tai määräys”, konsepti on kuitenkin se, että Jumala on asettanut asioita kuin Kuningaskunnan lakeja / asetuksia. Apostolit ja profeetat Raamatussa ovat kuin alleviivanneet tätä todellisuutta.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

  • Jes.14:26-27 ”Tämä on päätös, päätetty kaikesta maasta. Tämä on käsi, ojennettu kaikkien kansojen yli. Sillä Herra Sebaot on päättänyt – kuka sen tyhjäksi tekee? Hänen kätensä on ojennettu – kuka sen torjuu?”
  • Jes.46:9-10 ”Muistakaa entisiä tapahtumia ikiajoista asti: minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä on tuleva, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut. Näin sanon: Minun päätökseni pysyy. Kaiken, mitä tahdon, minä teen.”
  • Ef.1:11 ”Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan,”

Jumala ottaa asetuksensa vakavasti.

Voimme julistaa Jumalan Sanaa ja kertoa Jumalan ajatuksia profetoimalla. Jumalan Sanassa on voima. Taivas ja maa häviävät, mutta Hänen Sanansa ei koskaan häviä.

  • Matt.24:35 ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.”
  • Sananl.4:22 ”sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiilleen.” Jumalan Sanat ovat parantumiseksi meille!
  • Sananl.3:1-2 ”Poikani, älä unohda minun opetustani, sydämesi säilyttäköön minun käskyni: ne kartuttavat sinulle pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa.” Jumalan Sanat voimaannuttavat pitkään ikään ja tuovat rauhan.

Keskity Jumalaan! Tartu lupauksiin!

Kesä- heinäkuun vaihde on erittäin mielenkiintoinen ajanjakso.

Tänä aikana Vanhassa Testamentissa Mooseksen kasvot loistivat, kun hän oli ollut Jumalan kanssa Siionin vuorella vastaanottamassa laintauluja. Jumala haluaa, että myös me loistamme Hänen kirkkauttaan. Hän kutsuu läsnäoloonsa ja yhä läheisemmin olemaan Hänen kanssaan. Pyhä Henki muistuttaa mieliimme Jumalan upeata suunnitelmaan elämäämme, jota myös profetian sanoin on vahvistettu.

Nyt on tärkeä palvoa Jumalaa ja pitää katse Jeesuksessa, koska nyt on vältettävä ”kultaisen vasikan” rakentamista. Juuri tänä aikana Israelin kansa rakensi Mooseksen ollessa Siionin vuorella itselleen kultaisen vasikan, epäjumalan (2.Moos.32).

Pelko valtasi kansan ja he tunsivat turvattomuutta. He tarvitsivat vakuutusta, jotain konkreettista mitä palvoa. Niinpä Aaron rakensi kultaisen vasikan ja kansa palvoi sitä. Ihmettelen, että miten näin pääsi käymään. Hehän olivat nähneet valtavia ihmeitä Jumalan voiman ilmenemistä esim meren jakautumisen.

Ongelma oli pelko, he alkoivat pelätä. Eivät välittäneet menneestä, eivät valtavista lupauksista, vaan halusivat turvallisuuden tunteen – heti. He eivät enää kiinnittäneet katsettaan Jumalan lupauksiin, vaan tekivät epäjumalan. Kun me tunnemme epävarmuutta tai pelkoa, on erittäin helppo kiinnittyä johonkin, täyttää elämä jollain joka ei ole Jumala.

On paljon asioita joista helposti teemme itsellemme ”kultaisen vasikan” eli mihin keskitämme huomiomme Jumalan sijasta. Esimerkiksi rahaan, toisiin ihmisiin, omiin kykyihin tai lahjoihin, harrastuksiin, asemaan, esineisiin jne.

Jos teemme jostain muusta lohduttajan ja turvan kuin Jumalasta, teemme itsellemme ”kultaisen vasikan”.

Tällainen epäjumalanpalvonta tuo mukanaan paljon haasteita ja ongelmia. Siunausten runsaus alkaa vetäytyä, Jumalan läsnäolo ei enää oikein tunnu miltään, hedelmättömyyttä, yksinäisyyttä. Epäjumalanpalvonta ajaa Jumalan läsnäolon etäämmälle.

Nyt on aika olla tarkkana ettei tällaista ”kultaista vasikkaa” pääse syntymään elämäämme. Niin kuin Jeesus on meitä opettanut laittamaan ensimmäisen ja suurimman käskyn aina ensimmäiseksi ja suurimmaksi: Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikella mitä sinulla on.

Tässä ajanjaksossa on myös tärkeä huomioida:

– varo negatiivisuuden hyökkäystä. Varjele suutasi ja valitse kielelläsi elämän puhuminen. Nyt ei kannata tuhlata aikaa negatiivisten pahojen puheiden hiljentämiseen, vaan nostaa voimakkaasti ääni, joka julistaa Jumalan totuutta ja vanhurskautta.
– Palvotaan Hengessä ja totuudessa
– Tässä ajanjaksossa on tärkeää ymmärtää liiton linjautuminen. On merkittävää kenen kanssa kättelet. Kenen kanssa asetut tekemään yhteistyötä? Millaisiin liittosuhteisiin etenet tässä ajanjaksossa.

Tämä ajanjaksossa vartioidaan sydäntämme ja silmiämme. Valitaan suunnata Jumalan meille antamiin lupauksiin, joita on myös profetian sanoilla vahvistettu. Kohti näkyä!

Heprealainen vuosi 5779

Sain käydä jälleen hengellisen isäni Chuck Piercen luona Dallasissa, Texasissa. Hänen Apostolisessa Keskuksessaan, Glory of Zionissa, oli kaksi päivää meille apostolisesti hänen kanssaan linjautuneille. Tapasin tuttuja ympäri maailmaa ja tutustuin myös uusiin ihmisiin. Sitten olin mukana ”Head of the year 5779” konferenssissa, jossa uudelle vuodelle profetoitiin, julistettiin asioita Pyhässä Hengessä, Jeesuksen nimessä ja Isän suuressa rakkaudessa. Tässä maistiaisia vuodelle, joka meidän kalenterissamme alkoi 10.9.18.

 

Elämme hengellisesti Jumalan aikataulussa

Jumala toimii Hänen ajassaan ja ajanjaksoissaan. Jokainen Jumalan ajanjakso on erilainen. Saarnaaja 3:1-8 kertoo luettelon muodossa kuinka kaikella on Jumalan määräämä aika. Jos teemme samoja asioita samoilla tavoilla jokaisessa ajanjaksossa, saatamme menettää Jumalan siunauksien parhaimman osan. Jokaisessa ajanjaksossa meidän tulisi erottaa mitä Jumala on tekemässä ja mitä Hän odottaa meiltä. Kuinka sitten voimme tietää Jumalan ajanjaksot?

Aam 3:7 ”Sillä Herra, Herra ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille.”

Jumala antaa aina profeetallista ilmestystä paljastaen mitä Hän on tekemässä kullakin hetkellä. Kun otamme vastaan profetian ilmoituksen, voimme ymmärtää ajat ja menestyä tekemisissämme jokaisessa ajanjaksossa. Jumala antaa ilmestystä monin eri tavoin: profeetallisina rhema -sanoina kansalleen profeettojen kautta, profetioina, kielten selittämisenä sekä ilmestyksenä Hänen kalenteristaan.

Heprea on ainutlaatuinen kieli. Sen jokainen numero on myös kirjain. Kirjoitetussa hepreassa jokainen kirjain on kuin piirretty kuva. Heprealaisen ikiaikaisen käsityksen mukaan jokaisessa kirjaimessa, siis pienessä kuvassa, on sisään rakennettuna Jumalan antamaa ilmestystä.

 

Vuosikymmen  5770 – 5779

70:n kirjainmerkki on ”ayin”, joka merkitsee silmän eli näkökyvyn vuosikymmentä. Jumala haluaa meidän näkevän syvemmälle kuin koskaan ennen, asioiden taakse ja niiden juuriin. Tämä on myös enkeleiden aktiviteetin lisääntymisen ajanjakso. Tässä yhdistyy ymmärrys taistelusta ympäröivässä näkymättömässä maailmassa, niin että voimme elää uskon varmuudessa Jumalan ja Hänen sotajoukkojensa jo saavuttamasta voitosta.

70 on myös vankeuden loppumisen (Jer. 29:10,11) ja täyden vapautumisen luku. Jumala haluaa vapauttaa meidät jokaisen kaikista kahleista jotka etenemistämme vielä pidättävät. 70 on myös voimaantumisen ja palvelutehtävään vapautumisen luku. 4. Ms 11:24,25 Mooksen henkeä vuodatettiin 70 vanhimpaan ja nämä profetoivat. Luuk 10 Jeesus lähetti 70 opetuslastaan parantamaan, vapauttamaan ja julistamaan Jumalan voimassa. Nyt on aika vastaanottaa hengen voima liikkua eteenpäin – tulet näkemään ihmeitä ja merkkejä. Pyhän Hengen voimaa vuodastetaan tänä vuonna runsaasti janoisiin sydämiin.

Tämän vuoden viimeisen numeron, 9:n, kirjain on ”tet”. Sen kirjoitusmerkki on kuva kohdusta, viinileilistä sekä käärmeestä ”Tet” sanoja ovat hyvä, puhdas, puhdistettu ja sädehtivä. Mutta myös likainen, tahrainen ja saastainen ovat ”tet” -sanoja. Nyt on vahvan erottamisen aika, koska käärme (sielunvihollinen) yrittää jokaisen oven takana pelotella ja valehdella. Olemme kuitenkin voittajan puolella ja Jumala on antanut meille jokaiselle kyvyn tunnistaa Jumala ja Hänen tahtonsa. Nyt on tärkeää oppia Sanaan perustuen ja Pyhässä Hengessä erottamaan hyvän ja pahan sekä puhtaan ja saastaisen välillä.

 

Numeron 9 kirjoitusmerkin kuvaus kohdusta

Vuosi 5778 oli uusien asioiden alkuunsaattamista, kasvamista ja kehittymistä salassa, kuin kohdussa odotusaikaa viettäen. Tämä vuosi 5779 on syntymisen aikaa. Aiemmin salassa valmistetut asiat alkavat syntymään. Saamme nähdä, kuinka rukoilemamme sydämen unelmat alkavat toteutua. Toivotetaan tervetulleeksi se, mitä Jumala on synnyttämässä elämiimme seuraavan vuoden aikana ja aletaan toimia sen mukaan.

Room 8:19 ”Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä.” 

Tämä on myös Jumalan hyvyyden vuosi, Hän on hyvä ja Hänen armonsa pysyy iankakkisesti! Niin yhdeksän armolahjaa kuin yhdeksän Hengen hedelmän osaakin vahvistuvat ja tulevat todellisemmaksi kasvaessamme hengelliseen aikuisuuteen.

 

Numeron 9 kirjoitusmerkin kuvaus viinileilistä

On uuden viinileilin valmistumisen ja uuden viinin vuodattamisen. Uusi viini vuodatetaan uusiin joustaviin leileihin, joten ne valmistuvat ensin, ja sitten niihin Jumala vuodattaa uuden viininsä. Uuden viinin aika on Taivaan kirkkauden aikaa, ja me olemme kirkkauden kantajia.

Jes.60:1-3 !”Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylläsi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herran irkkaus, sinun ylläsi näkyy Hänen kunniansa.” 

Sana opettaa seurakunnan, joka on se uusi viinileili, viisiosaisesta palvelulahjasta. Nyt uusi viinileili on alkanut uudelleen muotoutua. Apostolisia keskuksia on istutettu kaikkialle maailmaan ja niitä on vielä lisää tulossa, kuin kohdussa rakentumassa. Tänä vuonna niidenkin olisi aika manifestoitua esiin. 

Seurakunta on Kristuksen ruumis, joka rakennetaan, mutta miten?

Ef 4:11,12 ”Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.

Uudesta Testamentista löytyvässä alkuperäisessä seurakuntamallissa, toimivat nämä viisi elementtiä:

-Apostoli: järjestyksen tuoja, eteenpäin menon mahdollistaja, uusien asioiden perustaja, lähettäjä

-Profeetta: Jumalan ohjeiden esiintuoja, suunnan näyttäjä, tulevan visioija

-Evankelista: pelastussanoman viejä, parantaja, operoi ihmeissä, merkeissä ja Jumalan tulen voimassa

-Paimen: huolehtija, välittävä ja lohduttava yhteyden luoja ja ylläpitäjä

-Opettaja: Sanan ohjeiden julistaja, neuvoja, ilmestystiedon kaikkien ymmärrettäväksi tekijä

 

Kun seurakunta on tällainen viinileili, niin pyhät ovat varustettuja, seurakunta on rakennettu ja kasvaa hengelliseen aikuisuuteen ja Kristuksen täyteyteen. Kaikkia näitä tarvitaan koko uuden viinin kestävän leilin valmistumiseksi. Kuitenkin vain yksi palvelulahja omaa kyvyn perustaa ja aloittaa rakentuminen uudeksi viinileiliksi, Jumalan erityinen lahja seurakunnalle, nimittäin apostoli. 

Uusi viini vuodatetaan uuteen viinileiliin – seurakuntaan, joka on Kristuskalliolla ja rakentuu apostolis-profeetallisen perustuksen päälle, evankelistojen, paimenten ja opettajien vahvistaessa sen tehtävää tehdä pyhät valmiiksi palvelutyöhön.

 

SUOMEN TEHTÄVÄ, mikä se on?

Suomi on ollut puolueeton maa suurvaltojen välissä. Hyvin erikoista.

Toisessa maailmansodassakin Suomi selvisi rukouksella. Jumala auttoi, että säilytimme itsenäisyyden ja että tehtävämme voi alkaa yhä enemmän toteutua. Mikä tehtävä?

Olla sillanrakentajana ja sovittelijana kansojen keskellä.

ETYK, turvallisuuskokous, oli vuonna 1975. Koska Suomi ei ollut tunnistanut kumpaakaan Saksaa, vaan silloinkin pysyi puolueettomana, oli tuo turvallisuuskokous mahdollista pitää Helsingissä. Saksat olivat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääressä. Tuosta tapahtumasta lähti Saksojen yhdistyminen liikkeelle sekä myöhemmin se johti Neuvostoliiton hajoamiseen.

Meillä on ollut ja on huippuihmisiä, edelläkävijöitä, esimerkiksi Martti Ahtisaari (sovittelija, rauhan Nobelisti) sekä Elisabeth Rehn (ihmisoikeustaistelija). Presidenttimme Sauli Niinistökin kävi neuvotteluja Krimin tilanteen yhteydessä (sovitusta).

Ja nyt Suomi on jälleen (paras mahdollinen) suurvaltojen tapaamispaikka. Sillanrakentajamaa. Suomi oli ainoa mahdollinen maa, missä suurvaltojen presidentit halusivat/pystyivät kohtaamaan toisensa.

MITEN TÄMÄ SUOMEN TEHTÄVÄ TULISI TOTEUTUA SEURAKUNNISSA?

Sielunvihollinen on ollut kiireinen ja saanut aikaan Kristuksen ruumiin pirstaloitumisen. Runsaasti pieni yhteisöjä ympäri maata, yksityisyritteliäisyyttä (ajatus, että minä pärjään yksin), oman ministryn rakentamista. Vaikka palvelutehtävämme tai seurakuntamme olisikin pieni, niin se ei tarkoita, ettemme ajattelisi koko Jeesuksen ruumiin parasta. Rukoillaan mielen uudistusta meille jokaiselle, että unelma yhteydestä valtaisi lisää tilaa.

NYT ON YHTEYDEN AIKA.

Nyt on Kairos hetki yhteydelle (otollinen hetki valita uudelleen).

Jumalan suunnitelma Jeesuksen seuraajille on yhteys, rakkaus ja toistensa kunnioittaminen. Yhdessä olemme voittamattomia. Yhdessä Jeesuksen ristin työn sanoma täyttää voimallisesti maamme. Nyt on aika laittaa pois kateus ja kilpaileminen sekä kaikenlainen uhkailu ja tuomitseminen uskovien kesken. Nyt on hyvä ymmärtää ettemme taistele toisiamme vastaan. Emmehän toisen maailmansodan aikakaankaan ampuneet omia sotilaitamme, vaan meillä oli yhteinen vihollinen.

Jumala kutsuu Jeesuksen seuraajia yhteen jokaisella paikkakunnalla, jotta voisi antaa siunausten virrata heidän keskelleen. Ps.133

Yhteyteen on säädetty siunaus!

Jumalan siunaus tuo muutoksen, heräämisen.

Yhteys on edellytys, että näemme Suomen tehtävän tulevan aina vain enemmän näkyväksi.

Ruvetaan yhteyden rakentajiksi.

Se alkaa jokaisesta yksilöihmisestä. Yhteys näyttää konkreettisesti joltain!

Miltä se sinun kohdalla voisi näyttää? ❤️

Kohti Jumalan lupauksia!

Kesä- heinäkuun vaihde on erittäin mielenkiintoinen ajanjakso.

Tänä aikana Vanhassa Testamentissa Mooseksen kasvot loistivat, kun hän oli ollut Jumalan kanssa Siionin vuorella vastaanottamassa laintauluja. Jumala haluaa, että myös me loistamme Hänen kirkkauttaan. Hän kutsuu läsnäoloonsa ja yhä läheisemmin olemaan Hänen kanssaan. Pyhä Henki muistuttaa mieliimme Jumalan upeata suunnitelmaan elämäämme, jota myös profetian sanoin on vahvistettu.

Nyt on tärkeä palvoa Jumalaa ja pitää katse Jeesuksessa, koska nyt on vältettävä ”kultaisen vasikan” rakentamista. Juuri tänä aikana Israelin kansa rakensi Mooseksen ollessa Siionin vuorella itselleen kultaisen vasikan, epäjumalan (2.Moos.32).

Pelko valtasi kansan ja he tunsivat turvattomuutta. He tarvitsivat vakuutusta, jotain konkreettista mitä palvoa. Niinpä Aaron rakensi kultaisen vasikan ja kansa palvoi sitä. Ihmettelen, että miten näin pääsi käymään. Hehän olivat nähneet valtavia ihmeitä Jumalan voiman ilmenemistä esim meren jakautumisen.

Ongelma oli pelko, he alkoivat pelätä. Eivät välittäneet menneestä, eivät valtavista lupauksista, vaan halusivat turvallisuuden tunteen – heti. He eivät enää kiinnittäneet katsettaan Jumalan lupauksiin, vaan tekivät epäjumalan. Kun me tunnemme epävarmuutta tai pelkoa, on erittäin helppo kiinnittyä johonkin, täyttää elämä jollain joka ei ole Jumala.

On paljon asioita joista helposti teemme itsellemme ”kultaisen vasikan” eli mihin keskitämme huomiomme Jumalan sijasta. Esimerkiksi rahaan, toisiin ihmisiin, omiin kykyihin tai lahjoihin, harrastuksiin, asemaan, esineisiin jne.

Jos teemme jostain muusta lohduttajan ja turvan kuin Jumalasta, teemme itsellemme ”kultaisen vasikan”.

Tällainen epäjumalanpalvonta tuo mukanaan paljon haasteita ja ongelmia. Siunausten runsaus alkaa vetäytyä, Jumalan läsnäolo ei enää oikein tunnu miltään, hedelmättömyyttä, yksinäisyyttä. Epäjumalanpalvonta ajaa Jumalan läsnäolon etäämmälle.

Nyt on aika olla tarkkana ettei tällaista ”kultaista vasikkaa” pääse syntymään elämäämme. Niin kuin Jeesus on meitä opettanut laittamaan ensimmäisen ja suurimman käskyn aina ensimmäiseksi ja suurimmaksi: Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikella mitä sinulla on.

Tässä ajanjaksossa on myös tärkeä huomioida:

– varo negatiivisuuden hyökkäystä. Varjele suutasi ja valitse kielelläsi elämän puhuminen. Nyt ei kannata tuhlata aikaa negatiivisten pahojen puheiden hiljentämiseen, vaan nostaa voimakkaasti ääni, joka julistaa Jumalan totuutta ja vanhurskautta.
– Palvotaan Hengessä ja totuudessa
– Tässä ajanjaksossa on tärkeää ymmärtää liiton linjautuminen. On merkittävää kenen kanssa kättelet. Kenen kanssa asetut tekemään yhteistyötä? Millaisiin liittosuhteisiin etenet tässä ajanjaksossa.

Tämä ajanjaksossa vartioidaan sydäntämme ja silmiämme. Valitaan suunnata Jumalan meille antamiin lupauksiin, joita on myös profetian sanoilla vahvistettu. Kohti näkyä!